Нова форма декларації з податку на прибуток підприємства

0f91ce21b22bd4a0d464d39d542ae5b2

Із 9 червня 2017 року набула чинності нова редакція форми податкової декларації  з податку на прибуток підприємств  (з додатками), яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467.

Нова форма декларації  враховує зміни ПКУ щодо оподаткування прибутку, які почали діяти із 1 січня 2017 року, зокрема:

 • визначено, що фінансова звітність є додатком до податкової декларації та її невід’ємною частиною, подається як платниками податку на прибуток підприємств (разом з декларацією з податку на прибуток)
 • уточнено перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація;
 • встановлено нові правила оподаткування суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей
 • визначено особливості оподаткування страховика
 • уточнено особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції
 • запроваджено звільнення від оподаткування прибутку підприємств – суб’єктів літакобудування
 • поняття податкової декларації (розрахунку), визначене ст. 46 Кодексу, поширено на звіти, в яких відображаються обсяги операцій, звільнених від оподаткування
 • конкретизовано порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів
 • податок на нерухоме майно не зменшуватиме податок на прибуток;
 • запроваджені нові різниці  і т. ін.

ДФСУ рекомендує  платникам,  подавати декларацію з податку на прибуток  за півріччя 2017 року за новою формою (див. лист ДФС України від 30.06.17 р. № 16989/7/99­99­15­0201­17,  далі – Лист ДФСУ 16989). Це стосується платників податків із квартальним базовим податковим звітним періодом.

Декларацію за півріччя 2017 року потрібно подати не пізніше 9 серпня.

Граничний строк сплати задекларованого податку – 18 серпня 2017 року (оскільки 19 серпня випадає на вихідний суботу).

Разом із декларацією за півріччя 2017 року платникам необхідно буде подати і фінансову звітність за цей період.

Платники  податку  на прибуток, які  у звітному  періоді користувалися пільгами з податку на прибуток, (у тому числі пільгою з кодом 11020301 — зменшення об’єкту оподаткування звітного періоду на суму податкових збитків минулих періодів), подають також Звіт про пільги за півріччя не пізніше 9 серпня 2017 року.

Зверніть увагу:

Зі звітності за півріччя 2017 року фінзвітність подається окремо через «єдине вікно» органу статистики (коди форм S0100113, S0100213, S0100309, S0104008, S0105007) і окремо – при поданні декларації у податкову (коди форм J0900108, J0900207, J0900904, J0901005).

Якщо до кінця звітного періоду виникла необхідність подати нову звітну декларацію, разом з нею необхідно іще раз подати фін звітність. (У програмі M.E.Doc для такого випадку у формі фінансового звіту передбачено позначку «Звітний новий).

Зміни:

У шапці декларації у полі 9 «Особливі відмітки» виділено окремо рядки для відміток, що проставляються суб’єктами, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів.

Виробники сільськогосподарської продукції у зазначеному полі декларації проставляють позначку лише у разі обрання  «особливого» річного податкового (звітного) періоду, визначеного п.п.137.4.1 ПКУ.

Зміни основної частини декларації та додатку ВП, який служить для виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах, і практично повторює форму декларації, в основному пов’язані із змінами в оподаткуванні страховиків та лотерейного бізнесу. Податківці у листі 16989 зазначають:

«З урахуванням особливостей, передбачених п.п.141.1.2 п.141.1 ст.141 Кодексу форма декларації доповнена рядком 07.2, в якому страховики відображатимуть страхові платежі, страхові внески, страхові  премії за договорами перестрахування відповідно до підпунктів 136.2.1 і 136.2.2 п.136.2 ст.136 Кодексу. Суми доходу за договорами перестрахування страховики також включатимуть до показника рядка 07.

У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням ставки 3 відсотки, який заповнюється за формулою ((р.07 – р.07.1 – р.07.2) х ___3/100). 

Крім цього, форму декларації доповнено новими рядками  09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами, згідно із п.п.14.1.271 п.14.1 ст.14, п.136.6 ст.136, п.141.8 ст.141, п.48 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу. 

У рядку 09.1 обраховується сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та дорівнює позитивному значенню різниці показників (р.09.1.1 – р.09.1.2).

У рядку 09.1.1 відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею, у рядку 09.1.2 – сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення.

У рядку 09.2 відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної п.п. «е» п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 Кодексу, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року.

Показник рядка 09 дорівнює сумі рядків 09.1 та 09.2 та відображає суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, який оподатковується за ставкою, встановленою п.136.6 ст.136 Кодексу.»

У зв’язку із виключенням з ПКУ відповідних норм, із декларації та додатку ВП вилучено рядки 26 (для розрахунку авансового внеску) та рядки 36-39 (виправлення помилок за авансовими внесками), у зв’язку із чим змінилась назва нового рядка 26 та нумерація подальших рядків.

Зверніть увагу!

При перенесенні даних із додатка ВП до основної частини декларації, слідкуйте за відповідністю показників назвам рядків основної частини декларації.

У Додатку АВ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)», призначеному для відображення суми виплачених у звітному періоді дивідендів і розрахованого з них авансового внеску до сплати до бюджету у рядку 4 уточнено алгоритм розрахунку (стосується страховиків).

Із Додатку ЗП у зв’язку із законодавчими змінами вилучені рядки, у яких вказувались сума податку на нерухоме майно та разового авансового внеску.

У додатку ПН з урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів з’явилися нові рядки (24–26), де відображаються доходи нерезидентів­юросіб, які з 01.01.2017 року обкладаються за ставкою 5%, також доходи у вигляді процентів за позиками та фінансовими кредитами, наданими резидентам.

Щодо змін у річному Додатку ТЦ, який подають лише ті суб’єкти, які проводять контрольовані операції та самостійне коригування відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ, у листі ДФСУ 16989 зазначено:

«З  урахуванням положень п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 Кодексу щодо дозволу платнику при здійсненні самостійного коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності) таблицю додатка доповнено новими графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

З таблиці оновленого додатка видалено графу 8, що також вплинуло на зміну нумерації граф.

Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП.».

Численних змін зазнав  Додаток РІ, у якому відображають різниці з податку на прибуток, які коригують бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування. Додаток РІ  доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерації кодів рядків.

Зокрема, відведено окремі рядки для різниць:

 • за невиробничими (не пов’язаними із господарською діяльністю) основними засобами (рядки 1.1.3, 1.1.4 та 1.2.3);
 • за резервом сумнівних боргів (рядки 2.1.2, 2.1.3 та 2.2.2, 2.2.3);
 • за безоплатно наданими товарами, послугами, безповоротною фінансовою допомогою неплатникам податку на прибуток (окрім фізосіб) чи платникам за нульовою ставкою 0% (рядок 3.1.10);
 • за штрафами, пенями, неустойками зг. пп. 140.5.11 ПКУ (рядок 3.1.11);
 • перехідної різниці під час зміни системи оподаткування з єдиного податку на загальну (для відображення суми доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування рядок 3.1.12) та ін..

Податківці у листі 16989 зазначають:

«Внаслідок суттєвих змін в оподаткуванні страховиків, викладено у новій редакції різниці, які передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, визначені пунктами 141.1.3 та 141.1.4 п.141.1 ст.141 Кодексу, а саме, які збільшують фінансовий результат (р.4.1.1) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.1).

 Редакційних змін зазнали різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, передбачені п.141.2 ст.141 Кодексу, та викладено у новій редакції різниці,  які збільшують фінансовий результат (р.4.1.3 ЦП, р. 4.1.4 ЦП).

Слід зазначити, що показники рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатку РІ обчислюються за результатами розрахунку відповідних показників у додатку ЦП.

 Зі складу різниць, передбачених розділом І Кодексу, вилучено різниці, на які збільшувався фінансовий результат, у разі зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення, які раніше відображалися у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ, доповнено новими різницями:

які збільшують фінансовий результат (р.4.1.16, р.4.1.17) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.15, р.4.2.16).

Звертаємо увагу, що при застосуванні платниками права на прискорену амортизацію щодо основних засобів четвертої групи з урахуванням положень п.43 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу різниці, передбачені у рядках 4.1.17 та 4.2.16 додатка РІ щодо сум амортизації розраховуються у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, тобто у разі недотримання платником встановлених Кодексом вимог.»

Додаток ЦП приведено у відповідність зі змінами, згідно яких для цілей податкового обліку потрібно окремо визначати фінрезультат операцій із переоцінки ЦП. Розраховується такий фінрезультат у нових рядках додатка ЦП – 4.1.3.1 і 4.1.3.2, а відображається – у рядку 4.1.3. Загальний фінрезультат від продажу та іншого відчуження ЦП (включаючи збиток від переоцінки, проведеної в минулих періодах) показується тепер у рядку 4.1.4 додатка ЦП. Значення рядків 4.1.3 і 4.1.4 додатка ЦП переносяться до відповідних рядків додатка РI.

Додаток АМ  доповнено новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до п.43 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.

Крім того, показники рядка А.4.1 враховуються у підсумковому рядку А17 додатка АМ (сума рядків А1 – А16) та не включаються до значень показників рядка А4, з метою недопущення подвоєння сум у показнику рядка А4.

Детальніше про зміни в оподаткуванні прибутку у 2017 році див.  лист ДФС України від 08.02.2017 № 2991/7/99-99-15-02-01-17  «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Theme Tweaker by Unreal